Generelle bestemmelser

Rejs til sydens sol med Badebussen

Generelle bestemmelser

Bestilling
Reservation af transport hos badebussen kan ske online her på hjemmesiden, ved telefonisk henvendelse på +45 7020 1747 eller via mail info@badebussen,dk. Ved bestilling opkræves den totale pris med det samme. Der kan anvendes VISA-Dankort samt andre gængse kreditkort.

Ændringer
Kunden har mulighed for at ændre rejseperioden indtil 30 dage før afrejse. Der betales et gebyr på kr. 100,- pr. person. Ændringer mindre end 30 dage før afrejse, betragtes som en afbestilling og en ny bestilling. Der kan foretages navneændringer mod et gebyr på kr. 100,- pr. person.

Afbestilling
Ved afbestilling indtil 30 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb minus kr. 200,- pr. person. Ved afbestilling mindre end 30 dage og før 48 timer før afrejse er 50 % af rejsens pris tabt. Ved afbestilling mindre end 48 timer før afrejse er rejsens totale pris tabt. Bemærk, ved afbestilling af rejser til specialtilbud, er rejsens totale pris tabt uanset afbestillingstidspunkt.

Prisændringer
Badebussen forbeholder sig ret til at ændre priser og køretider i en kørselsperiode.

Persondatapolitik
For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, og evt. e-mail adresse. 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Badebussen og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi indsamler personoplysninger via vores website og ved telefonisk eller personlig henvendelse, med henblik på at indgå og opfylde aftalen med dig, om den ydelse du gerne vil modtage fra Badebussen.
Kundeservice- og finansafdeling ved Badebussen har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysninger afgivet til Badebussen videregives ikke til tredjemand med mindre dette er nødvendigt for at opfylde den aftale vi har med dig som kunde, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig, hvilket formål de anvendes til, hvem oplysningerne evt. videregives til, og hvortil oplysningerne stammer, såfremt de ikke er afgivet af dig selv. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til Badebussen .
Badebussen forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere vores persondatapolitik, hvorfor der opdateres her på hjemmesiden.

Ruten
Der er afgang fra Sjælland, Fyn og Jylland. Der køres via Storebælt. Der kan forekomme busskifte, ligesom der på visse afgange anvendes lokale transportører ved ankomst til udlandet.

Bagage
Der må medbringes én kuffert (20 kg). Håndbagage (5 kg) må endvidere medbringes i bussens kabine. Eventuel ekstra bagage skal bekræftes af Badebussen og koster kr. 100,- pr. ekstra stk. bagage. Eventuel ekstra bagage ved fremmøde kan af pladshensyn blive afvist af chaufføren. 

Badebussen er ikke ansvarlig for eventuel beskadiget bagage. Her henvises til eget forsikringsselskab. Passageren har selv ansvar for, at bagagen kommer med og af bussen. Badebussen påtager sig intet ansvar for glemte sager i bussen.

Opsamling
Husk at fremmøde ved opsamlingssted er senest 20 min. før afgang. Badebussen er ikke erstatningspligtige over for kunder, der ikke møder rettidigt op ved opsamlingssted.

Forsinkelser
Badebussen er ikke erstatningspligtig for forsinkelser, der skyldes vejrlig, ændret rejserute eller trafikforstyrrelser.

Aflysning
Badebussen forbeholder sig ret til at aflyse en afgang, såfremt der ikke er tilstrækkelig tilmelding. Bookede deltagere vil få besked senest 14 dage før afrejse og det indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt.

Bussen
Det er ikke tilladt at ryge i bussen. I forbindelse med tilslutnings kørsel i Danmark, Kroatien og Italien kan der ikke forventes samme busstandard. Synligt berusede personer kan afvises af chaufføren

Pas/visum
Kunden er selv ansvarlig for, at pas/visa er gyldigt til de lande der berøres af transporten. Kunder uden gyldigt pas/visa vil blive efterladt ved grænsekontrollen og taber såvel retten til viderebefordring samt refusion af rejsen.

Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler at tegne en afbestillingsforsikring, som dækker ved akut opstået lægedokumenteret sygdom hos den rejsende selv, ægtefælle/samlever, forældre eller hjemmeboende børn. Afbestillingsforsikring skal tegnes ved booking af rejsen.

Rejseforsikring
En rejseforsikring er et godt supplement til det blå sygesikringsbevis. Er uheldet ude og du kommer til skade, giver forsikringen dig bl.a. erstatning for ødelagte feriedage, erstatning for ubrugt lejet udstyr og meget mere. Bagagetillægget dækker al form for tyveri og beskadigelse af din bagage under transporten eller på rejsemålet.

Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal ske straks til Badebussen . Eventuelle mangler undervejs skal påtales over for transportselskabet. Eventuelle mangler undervejs, der ikke er påtalt over for transportselskabet eller badebussen taber retten til indsigelse.

Badebussen behandler kun reklamationer som efterfølgende er fremsendt skriftligt. Disse skal være badebussen i hænde senest 10 dage efter hjemkomst.

Forsikringer og garantier
Badebussen er tilsluttet den udvidede ansvarsforsikring og registreret i Rejsegarantifonden gennem VIKINGBUS Danmark A/S som er operatør med nummer 3402.

b